Berenklauw

Wat is berenklauw?
Berenklauw groeit in het wild in onze bossen en langs bermen. U herkent hem aan de witte, parapluvormige bloemschermen. De plant kan gevaarlijk zijn. Het sap van de berenklauw bevat een bijtende stof die in combinatie met zonlicht als een zuur reageert. Bij contact ontstaan er rode, jeukende vlekken die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Die letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden. Ze genezen slechts traag. Na genezing kan de huid bruin verkleurd blijven. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan je er permanent blind van worden.

Het sap van de berenklauw is ook giftig. Er zijn al mensen gestorven doordat ze een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap inslikten.

Voorzorgsmaatregelen
Vermijd elk contact met de reuzenberenklauw en berenklauw.
Spoel na contact onmiddellijk met koud water en vermijd zeker 1 week de zon.
Draag kledij die hals, armen en benen bedekt.
Eet nooit van de berenklauw.
Als er na contact huidletsels verschijnen, raadpleeg dan zeker uw huisarts.

Meer info
- download hier de folder "Berenklauw. Wat je zeker moet weten".
- www.antigifcentrum.be: op de website van het Antigifcentrum vindt u meer informatie over o.a. giftige planten, tips en advies en contactgegevens voor hulp in geval van vergiftiging.