KATTEN EN ZWERFKATTEN

Het gemeentebestuur startte in 2007 een zwerfkattenproject in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Dierenbescherming (VVDB) in Aarschot. Hetgeen begon als een proefproject is intussen uitgegroeid tot een succesvolle actie in het kader van het dierenwelzijn. Het doel van het project is om het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke manier in te perken. Door sterilisatie wordt de geboorte van ongewenste kittens voorkomen. Hierbij worden de katten door een dierenarts onderzocht, gecastreerd of gesteriliseerd. De kat krijgt na de behandeling een driehoek in het linkeroor. De dieren worden na de behandeling opnieuw op de plaats van vangst uitgezet. Dieren die na onderzoek te ziek worden bevonden, worden ingeslapen.

In de periode van 2007 tot en met 2016 werden er op deze wijze 823 katten gesteriliseerd of gecastreerd. Het gemeentebestuur draagt de kosten van deze ingreep, die uitgevoerd wordt door de dierenarts van het asiel. Het gemeentebestuur heeft in deze periode ruim 52.000 euro besteed aan het zwerfkattenproject. De winter is een interessante periode om katten te laten steriliseren. Vanaf februari worden katten opnieuw krols.

Voordelen van sterilisatie en castratie

Gecastreerde katers en gesteriliseerde katten zijn veel meer huisgebonden en worden zelfs socialer en aanhankelijker. Ze gaan minder zwerven, vechten minder en lopen minder risico op besmettelijke ziekten, zoals kattenaids of kattenleucose. Gecastreerde katers geven geen nachtconcerten en veroorzaken minder geuroverlast in de buurt omdat ze minder de neiging hebben overal te gaan sproeien. Een gesteriliseerde kat heeft ook minder kans op melkkliertumoren en ze wordt niet meer krols.

Een kat of kater heeft na sterilisatie of castratie wel de neiging om iets sneller te verdikken als het voedingspatroon niet wordt aangepast.

De procedure van het zwerfkattenproject


  1. Je verwittigt de politie en maakt melding van zwerfkatten.
  2. De wijkagent verricht een onderzoek om de overlast in te schatten. In geval van overlast levert de wijkagent  een attest af met vermelding van het aantal katten.
  3. Met dit attest kan de inwoner op de technische dienst een kattenval bekomen.
  4. Er wordt een formulier ‘Ontlening kattenval’ opgesteld en ondertekend door de ontlener. Er wordt een datum afgesproken waartegen de kattenval moet worden teruggebracht. De inwoner betaalt een waarborg van 50 euro voor het ontlenen van een kattenval.
  5. De ontlener van de kattenval  kan de zwerfkatten  naar het dierenasiel brengen. Om duidelijk te maken aan het asiel dat de binnengebrachte kat binnen het zwerfkattenproject valt, zal het attest  worden gevalideerd op de technische dienst. Op het attest zal een stempel van de gemeente worden geplaatst en 'goedkeuring voor zwerfkattenproject Heist-op-den-Berg’.
  6. De inwoner kan de kat vangen met de kattenval en naar het asiel te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 247, brengen. De dieren kunnen van maandag tot donderdagmiddag 12 uur naar het asiel gebracht worden. Het asiel is bereikbaar op 0495 282 282. Er mogen maximaal 2 katten per val worden aangevoerd.
  7. Indien de inwoner niet in de mogelijkheid is om de zwerfkat naar het asiel te brengen kan de gevangen zwerfkat worden opgehaald door de technische dienst. Er wordt een vaste retributie voor het vervoer van de katten gevraagd van 20 euro per enkele rit.
  8. Het asiel onderzoekt de zwerfkat. Dieren die na onderzoek te ziek worden bevonden, laat men inslapen. De andere zwerfkatten worden gecastreerd of gesteriliseerd. Tamme katten blijven in het asiel voor latere adoptie.
  9. De zwerfkatten worden na behandeling opnieuw op de plaats van vangst uitgezet door de persoon, die de kat heeft binnengebracht (inwoner of technische dienst). Hiermee wordt vermeden dat andere katten het territorium overnemen.
  10. De inwoner bezorgt de kattenval in goede staat terug aan de technische dienst. Indien dit niet zo is wordt de waarborg van 50 euro ingehouden.

Sterilisatieplicht voor katteneigenaars

Sinds 1 september 2014 geldt een sterilisatieplicht voor elke persoon die een kat wil verkopen of weggeven. Sterilisatie of castratie is de beste oplossing om overpopulatie aan te pakken en het aantal gevallen van gedwongen euthanasie te verminderen. In België sterven immers elk jaar circa 15.000 katten een vroegtijdige dood.

Sterilisatie of castratie is slechts een kleine medische ingreep waarvan je kat weinig hinder ondervindt. Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds bij je dierenarts terecht.

Elke eigenaar en houder van katten dient zelf in te staan voor het steriliseren, identificeren en registreren van huiskatten. Een burger die problemen heeft om zijn kat te vangen, kan een kattenval uitlenen op de technische dienst, Herentalsesteenweg 112 te Heist-op-den-Berg. Voor het ontlenen van een kattenval wordt een waarborg van 50 euro gevraagd.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur