Diftar-toelage

Sinds de invoering van Diftar wil het lokale bestuur financieel tegemoetkomen aan een aantal doelgroepen:

 • personen die om medische reden meer afval produceren
 • onthaalouders
 • minicrèches
 • kinderdagverblijven
 • scholen
 • parochiezalen
 • verenigingen met een eigen lokaal in de gemeente

Sinds 2020 kon je arts of ziekenfonds op het aanvraagformulier aanduiden dat je een aandoening van onbeperkte duur hebt. De toelage zal dan automatisch toegekend worden, de volgende jaren.

Deze financiële tegemoetkomingen worden via de Diftarfactuur verrekend en kan je raadplegen na toekenning via www.mijndiftar.be  

Procedure

Je bezorgt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (eventueel met attest):

Meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier en indien nodig (medisch) attest.

Bedrag

 • 24 euro voor personen ingeschreven in Heist-op-den-Berg die lijden aan incontinentie en voldoen aan een van de voorwaarden vermeld op het aanvraagformulier, bevestigd door een arts
 • 12 euro voor personen ingeschreven in Heist-op-den-Berg met een medische reden (bv. nierdialyse aan huis, stomapatiënten), na voorlegging van een medisch attest
 • 24 euro voor door Kind & Gezin erkende onthaalouders ingeschreven in Heist-op-den-Berg en voor minicrèches erkend door Kind & Gezin voor max.15 kinderen, na voorlegging van een attest van Kind & Gezin
 • 45 euro voor kinderdagverblijven ingestapt in het Diftar-systeem; erkend door Kind & Gezin voor min. 15 kinderen, na voorlegging van een attest van Kind & Gezin
 • 45 euro voor scholen in Heist-op-den-Berg die ingestapt zijn in het Diftar-systeem
 • 45 euro voor parochiezalen in Heist-op-den-Berg die ingestapt zijn in het Diftar-systeem
 • 45 euro voor erkende verenigingen met een eigen lokaal in Heist-op-den-Berg die ingestapt zijn in het Diftar-systeem

Documenten