Diftar-toelage

Sinds de invoering van het Diftar-systeem voor restafval en gft wil het lokaal bestuur
financieel tegemoetkomen aan een aantal doelgroepen:

 • personen die om medische reden meer afval produceren,
 • onthaalouders,
 • minicrèches,
 • kinderdagverblijven,
 • scholen,
 • parochiezalen
 • verenigingen met een eigen lokaal in de gemeente.

Deze financiële tegemoetkomingen worden via de Diftar-factuur verrekend.

Procedure

Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier (eventueel met attest):

Meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier en indien nodig (medisch) attest.

Bedrag

 • 24 euro voor personen ingeschreven in Heist-op-den-Berg die lijden aan incontinentie en voldoen aan één van de voorwaarden vermeld op het aanvraagformulier, bevestigd door een arts;
 • 12 euro voor personen ingeschreven in Heist-op-den-Berg met een medische reden (bv. nierdialyse aan huis, stomapatiënten), na voorlegging van een medisch attest;
 • 24 euro voor door Kind & Gezin erkende onthaalouders ingeschreven in Heist-op-den-Berg en voor minicrèches erkend door Kind & Gezin voor max. 15 kinderen, na voorlegging van een attest van Kind & Gezin;
 • 45 euro voor kinderdagverblijven ingestapt in het Diftar-systeem; erkend door Kind & Gezin voor min. 15 kinderen, na voorlegging van een attest van Kind & Gezin;
 • 45 euro voor scholen gelegen in Heist-op-den-Berg die ingestapt zijn in het Diftar-systeem;
 • 45 euro voor erkende verenigingen gelegen in Heist-op-den-Berg, met een eigen lokaal in Heist-op-den-Berg die ingestapt zijn in het Diftar-systeem;
 • 45 euro voor parochiezalen gelegen in Heist-op-den-Berg die ingestapt zijn in het Diftar-systeem.

Contactinformatie