Digitale besluitvorming en bekendmaking

De gemeente, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) van Heist-op-den-Berg werken met een toepassing voor digitale besluitvorming.

Via een aparte webpagina, de raadpleegomgeving, kan iedereen bepaalde documenten raadplegen die het bestuur moet bekendmaken volgens het decreet over het lokaal bestuur. De bekendmaking gebeurt binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten.

Welke documenten kan je zoal bekijken via de raadpleegomgeving?

 • de lijst met besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
 • de lijst met besluiten van de OCMW-raad en het vast bureau
 • de lijst met besluiten van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)
 • de agenda van de gemeenteraad en de OCMW-raad
 • de notulen van de zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad (telkens onderaan de pagina van de besluitenlijst)
 • specifieke besluiten zoals bepaald in het decreet Lokaal Bestuur

De besluiten van de burgemeester en de besluiten van de voorzitter van het vast bureau kan je raadplegen op de website van het lokale bestuur.

Je kan de audioverslagen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies beluisteren op https://heistopdenberg.notubiz.be/.

Hoe raadplegen?

 1. Surf naar de digitale raadpleegomgeving.
 2. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.
 3. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).
 4. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken.

 1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.
  Wanneer er veel zoekresultaten getoond worden, kan je filteren door te klikken op de plus-knop die naast de zoekbalk verschijnt. Bevestig de filters door op de blauwe zoekknop te klikken.

Inzage en klachtenprocedure

Om inzage te krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten vermeld zijn, volg je de procedure voor toegang tot bestuursdocumenten. Meer info daarover vind je op de pagina over de toegang tot bestuursdocumenten.

Het publiek kan tegen de besluiten een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over deze procedure vind je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Contactinformatie