Disclaimer

Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het gemeentebestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dit. Noch het gemeentebestuur, noch de auteur van dit bericht kunnen bijgevolg aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan en de eventuele bijlage(n).