Discriminatie melden

Heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord? Dan is het belangrijk om dit melden! Je kan dit (online) doen bij volgende organisaties:

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie?

Meld het bij Unia

Unia behandelt meldingen over discriminatie op basis van huidskleur, afkomst, geloof, handicap, leeftijd, ... 

Maak een melding

Of bel gratis naar 0800 12 800

Op de pagina Wat gebeurt er met je melding? lees je hoe Unia je klacht behandelt.

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie omwille van je geslacht of gender?

Werd je gediscrimineerd door: 

 • je werkgever of
 • federaal georganiseerde diensten zoals politie, het gerecht, het leger, …?

Meld het bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

Maak een melding

Werd je gediscrimineerd: 

 • op school,
 • door een Vlaamse overheidsdienst (zoals De Lijn of de VDAB),
 • bij het huren van een woning,
 • in een fitnesscentrum of sportclub,
 • in het uitgaansleven,
 • in de welzijnssector (rusthuis, CAW …),
 • in de media (door een tv-programma, in een reclamespot), …?

Meld het bij het Vlaams Mensenrechteninstituut

Maak een melding

Doe aangifte of meld discriminatie bij de politie

Voor de politie is er een onderscheid tussen een aangifte en een melding.

 • Een aangifte is nodig als er sprake is van een strafbaar feit. Welke vormen van discriminatie strafbaar zijn, lees je op de pagina Racisme, seksisme, holebi-, trans- en interseksefobie en gendergerelateerd geweld. Bij een aangifte wordt er een proces verbaal opgemaakt en bezorgd aan de Procureur des Konings. Deze beslist of er een straf uitgesproken wordt. 
 • Ook als je slachtoffer werd van discriminatie die niet strafbaar is, is het nuttig om hiervan een melding te maken bij de politie. Zo is de lokale politie op de hoogte van je probleem. De onthaalmedewerkers zullen je probleem registreren en je indien nodig doorverwijzen.

Aangifte doen?

 • Heb je dringend politiehulp nodig? Bel dan het noodnummer 101.
 • Aangiftes via de telefoon, e-mail of sociale media zijn niet mogelijk. Niet-dringende meldingen zoals geluidsoverlast, defecte verkeerslichten, … kunnen telefonisch gemeld worden via het algemeen nummer 015 75 09 50.
 • Discriminatie melden of aangeven kan online via het online politieloket..

Maak een melding of doe aangifte

Referentiepersoon racisme & discriminatie binnen PZ Heist

Binnen politiezone Heist is Wilfried Liekens het aanspreekpunt voor het thema racisme & discriminatie. Bij hem kan je terecht met al je vragen  Je kan Wilfried telefonisch bereiken via het algemene nummer 015 75 09 50 of via mail (niet voor dringende meldingen) PZ.Heist@police.belgium.eu . Zet zeker 'ter attentie van Wilfried Liekens' of 'ter attentie van de dienst integriteit en intern toezicht' in het onderwerp. Zo komt je mail goed terecht. 

 • Voor aangiften of meldingen die niet dringend zijn, kan je ook een afspraak maken

Maak een afspraak