Dorpskarakterschetsen

De dorpskarakterschetsen 'Booischot' en ‘Schriek’ zijn gegroeid vanuit het project 'Veerkrachtige Dorpen' . Op 22 mei 2018 is de dorpskarakterschets van Booischot door de gemeenteraad goedgekeurd, op 14 mei 2019 de dorpskarakterschets van Schriek en op 14 januari 2020 de dorpskarakterschets van Heist-Goor.

Deze nieuwe tool is ontwikkeld om te waken over de beeld- en leefkwaliteit in deze dorpen. Het instrument zal een leidraad vormen bij het vergunningenbeleid voor Booischot (centrum en stationsomgeving) en voor Schriek. Het document vormt een combinatie van een gebiedsspecifieke analyse, gekoppeld aan een aantal ontwerpconcepten en richtlijnen alsook concrete acties.

Documenten