Drugpreventie

Drugs en alles wat er mee te maken heeft, is geen eenvoudige zaak. Er blijven veel vragen over bestaan. Door het werken aan drugpreventie wil het gemeentelijk drugplatform Heistse burgers en organisaties verantwoord leren omgaan met alle genotsmiddelen (alcohol, medicatie, tabak en illegale middelen).

Druggebruik is van alle tijden en van alle mensen. Goed dus dat er geïnvesteerd wordt in preventie. Maar ook voor informatie, advies en hulpverlening kan je bij het drugplatform terecht.

Drugplatform

Om het gemeentelijke drugbeleid en preventiewerk goed op elkaar af te stemmen is een gemeentelijk drugplatform actief,  samen met de burgemeester en de schepen van welzijn. Zij maken een beleidsplan op waarin omschreven wordt welke acties prioritair zijn en op welke manier aan drugpreventie wordt gedaan (de visie).

Het drugplatform gaat tevens na in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt nageleefd door de distributiesector en de horeca.  Hiervoor wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd.

Druglijn

Als je ongerust bent over mogelijk druggebruik? Heb je een vermoeden? Wil je hierover praten? Contacteer dan de druglijn. Dit kan op het nummer 078 15 10 20 van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 20 uur. Je kan ook surfen naar www.druglijn.be .

Deze dienstverlening wordt verzorgd door de Vlaamse vereniging voor alcohol en andere drugs (VAD). Deskundige vrijwilligers staan via deze telefoon open voor al je vragen over verslaving en druggebruik. Ze geven informatie en advies. Indien nodig verwijzen ze door.

Preventie

De gemeente (deskundige Preventie en Welzijn) en CGG De Pont Mechelen bieden samen preventie aan in Heist-op-den-Berg. Scholen, verenigingen, organisaties en bedrijven kunnen hier terecht voor drugpreventie en/of informatie over het drugthema: sensibilisering, informatie, lezingen, vormingen, workshops, coaching bij opmaak van beleid, visie en regels rond drugs, …

Meer informatie is ook te vinden op de website www.vad.be.

Contact:

  • Dirk Seymus, deskundige Preventie en Welzijn, Heist-op-den-Berg, 015 46 18 20
  • Peter Aertsen, regionale preventiewerker, CGG De Pont Mechelen, 0494 81 39 60

Hulpverlening

Drugbeleid in onze gemeente wil zeggen preventie en dus voorkomen en vroeg detecteren van druggebruik en misbruik. We willen aandacht hebben voor hulpverlening en ondersteuning van mensen met een verslavingsproblematiek en hun familie en vrienden.

Is gespecialiseerde hulp noodzakelijk? Is er effectief drugmisbruik aanwezig? Dan verwijzen wij graag door naar De Sleutel in Mechelen. Meld je telefonisch, schriftelijk of persoonlijk aan het zorgcircuit waar een eerste ruwe screening van de problematiek plaatsvindt.

Dagcentrum De Sleutel, F De Merodestraat 20, 2800 Mechelen
015 20 09 64, www.desleutel.be

Wetgeving en politie

Binnen het drugbeleid is de wetgeving en het politionele en gerechtelijke optreden even belangrijk. Informatie over wetgeving kan je ook lezen op www.druglijn.be.