Duiven

Heb je overlast van duiven? 

Duiven kunnen soms overlast veroorzaken wanneer hun populatie uitgebreid is en ze verzamelen op een bepaalde plek.

In een stedelijke omgeving zorgen vooral de uitwerpselen van duiven voor overlast, wanneer deze terecht komen en samentroepen op gebouwen, terrassen, pleinen, standbeelden, ... Dat kan erg hinderlijk zijn. 

Ook in landelijke omgevingen kunnen duiven overlast veroorzaken. Ze zijn voortdurend op zoek naar voedsel en deinzen er niet voor terug om zaden, granen, kleine plantjes, veevoeder, ... mee te pikken. 

Welke maatregelen kunnen we nemen?

Inzetten op preventie

  • Duiven zijn voortdurend op zoek naar voedsel. In eerste instantie komt het erop aan om deze voedselbronnen niet in het oog te laten springen. 
  • Duiven laten zich makkelijk verjagen. Als duiven overlast veroorzaken kan je ze opschrikken. Daar zijn vele manieren voor (roepen, met een knal, vogelverschrikker, ...)
  • Om te voorkomen dat duiven op gebouwen of standbeelden halthouden kan je speciale pinnen installeren of een prikkeldraad aanbrengen die scherp zijn, waardoor de duiven daarvan afgeschrikt worden. 
  • Op bepaalde plekken zou je kunnen overwegen om kwetsbare zones af te dekken met een net, zodat duiven de weg niet meer vinden naar deze plek.
  • Natuurlijke predatoren zoals roofvogels aantrekken kan ook al helpen om de populatie op het platteland in te tomen.

Inzetten op anticonceptiva

Tot slot is er ook een structurele maatregel mogelijk om duivenoverlast te beperken door de populatie in te laten krimpen. Dat kan door duiven te voederen met anticonceptiva. Op die manier kunnen de duiven zich minder makkelijk voortplanten. 

In onze gemeente zijn er al proeven gedaan met anticonceptiva, maar die bleken het probleem niet structureel op te lossen. Als je de populatie op een bepaalde plek uitdunt, kan het makkelijk zijn dat een andere populatie op een andere plek wel nog overlast kan veroorzaken. Op langere termijn, na de stopzetting van de anticonceptiva, kan de populatie ook weer gaan aangroeien. Dit lost het probleem dus maar tijdelijk op en zeer lokaal. Bovendien is dit ook een dure maatregel. 

Meer informatie over het bestrijden van duivenoverlast is te vinden op de website van Natuur en Bos

Documenten