Duurzaam bouwen en wonen

Energiezuinig bouwen en verbouwen
Het bouwen van een eigen woning is de grootste investering van je leven. Met de huidige energieprijzen komen begrippen zoals energiezuinig en duurzaam bouwen meer en meer onder de aandacht. Als bouwheer ben je niet altijd op de hoogte wat de mogelijkheden en aandachtspunten zijn op dit vlak. Daarom geven we hierbij een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten en websites waar je terecht kan voor meer informatie.

Het is onze overtuiging dat iedereen bij het (ver)bouwen van een woning best aandacht heeft voor energiebesparing en duurzaamheid. Energiezuinige woningen hebben twee belangrijke voordelen: ze zorgen jaar na jaar voor een lage energiefactuur gecombineerd met een hoog comfort in de woning. Energiezuinig bouwen hoeft niet altijd zeer moeilijk te zijn. Door rekening te houden met een aantal uitgangspunten kom je al een heel eind. Deze uitgangspunten zijn: compact bouwen, isoleren, ventileren, luchtdicht bouwen en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Planadvies Kamp C
De provincie Antwerpen biedt in Kamp C gratis bouwadvies aan mensen met concrete bouwplannen. Een expert-architect geeft in ongeveer een uur een advies inzake duurzaamheid. Kamp C is gevestigd Britselaan 20 in 2260 Westerlo.

Energieprestatieregelgeving
Je moet voldoen aan de wettelijke bepalingen van de energieprestatieregelgeving (EPB). De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau 'bijna-energieneutraal bouwen' (BEN).

Zonnekaart
Vlaanderen krijgt jaarlijks gemakkelijk 1.000 uren volle zon per jaar. Dat vertegenwoordigt een immense hoeveelheid groene energie die geen schadelijke stoffen in de atmosfeer brengt.

Op de zonnekaart Vlaanderen kan je nagaan in welke mate je dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler.

Vlaamse Energielening
Wil je energiebesparende maatregelen uitvoeren in je woning zoals je dak isoleren, nieuwe ramen plaatsen, je ketel vervangen of zonnepanelen installeren? Dan kan je via IOK beroep doen op de Vlaamse Energielening.

Je kan dan renteloos lenen voor energiebesparende ingrepen aan jouw woning. Het geld wordt ter beschikking gesteld via het Vlaams Energie Agentschap (VEA – Vlaams Gewest). Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 15.000 euro en de terugbetalingstermijn is maximum 10 jaar. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.

Let op! Een lening afsluiten kan sinds 2019 enkel nog voor een bepaalde doelgroep. Het gaat om personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen met een lager inkomen, beschermde afnemers … Deze personen komen in aanmerking voor deze 0%-lening.

Het gaat om volgende doelgroepen:

  • Alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1);
  • Personen die aan de voorwaarden voldoen om een OCMW verwarmingstoelage te ontvangen, met name huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning;
  • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • Particulieren die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor);
  • Beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • Huishoudens met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen tot en met 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (aanslagbiljet 2017, inkomsten 2016).

Ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, …) kunnen onder bepaalde voorwaarden een energielening aan 1% afsluiten. Hun termijn van terugbetaling is maximum 10 jaar. Ze zijn echter wel verplicht een akte van hoofdelijke en ondeelbare borgstelling te tekenen.

Ligt de woning waarvoor je de lening wenst aan te vragen in Heist-op-den-Berg, dan kan je terecht bij IOK om deze aan te vragen.

Meer info
Ellen Vanhoudt, 014 57 42 79 - Ellen.vanhoudt@iok.be
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel (enkel op afspraak)

Contactinformatie