Rationeel watergebruik

Onze aarde wordt ook wel eens de blauwe planeet genoemd. Zo is 70% van het aardoppervlak met water bedekt. Maar wist je dat slechts 0,6% van al dat water tegelijk vloeibaar en zoet is en dus geschikt voor menselijk gebruik? Bovendien is deze kleine fractie 'zuiver' zoetwater niet altijd en overal gemakkelijk beschikbaar. Duurzaam omgaan met dat water is dus de boodschap! Maar wat betekent dit concreet? Duurzaam omgaan met water omvat vijf aspecten:

• Minder water gebruiken
- Installeer een toilet met een dubbele spoelknop, voor groot en klein volume. Je kan ook de inhoud van de spoelbak verkleinen door de vlotter te verlagen of er een volle fles in te leggen.
- Neem een douche in plaats van een bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater. Daarmee kan je drie keer douchen. En als je een spaardouchekop installeert, zelfs 5 keer.
- Draai de kraan dicht tijdens het inzepen bij het douchen, het handen wassen en het scheren. Dit bespaart je gemakkelijk 5 liter per minuut.
- Gebruik bij het tandenpoetsen een bekertje en laat de kraan niet nodeloos lopen.
- Let bij de aankoop van nieuwe toestellen op het waterverbruik ervan. Kies voor een wasmachine met spaartoets.
- Verzamel de vuile was tot een volle wasmachine in plaats van enkele stukken per keer te wassen. Hoe lager de temperatuur van het ingestelde programma, hoe lager ook het waterverbruik.
- Herstel lekkende kranen onmiddellijk. Een kraan die 10 druppels per minuut lekt, zorgt voor een jaarlijks verlies van bijna 2000 liter. Controleer regelmatig de stand van de watermeter: zo merk je lekken en abnormaal waterverlies sneller op.
- Was de auto met emmer en spons in plaats van met de tuinslang. Een tuinslang verslindt water en kan tot 2000 liter water per uur leveren.
- Besproei groenten of planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Het is beter eenmaal per week veel water te geven dan elke dag een beetje.

• Water van hoogwaardige kwaliteit voorbehouden voor toepassingen die dat vereisen
- Gebruik regenwater voor de minderwaardige huishoudelijke toepassingen, bv. voor het toilet, de wasmachine, om te poetsen, voor tuin- en kamerplanten. Zo verbruik je minder kostbaar drinkwater, en moet je ook minder heffing betalen op het afvalwater.
- Gooi te veel afgetapt leidingwater niet zomaar weg. Je kan het opvangen om bijvoorbeeld de bloemen te gieten. Dit kan ook interessant zijn als je veel koud water moet laten lopen vooraleer het warm water eraan komt. Je kan ook het laatste spoelwater van je wasmachine proberen op te vangen. Dit water is zo goed als schoon en ideaal voor het poetsen.

• Water zo weinig mogelijk vervuilen
- Doseer wasmiddelen en detergenten zo zuinig mogelijk.
- Kies voor afbreekbare, milieuvriendelijke zepen.
- Spoel nooit klein gevaarlijk afval (KGA) zoals frituurolie door, dit geeft problemen bij het zuiveren van het afvalwater.

• Hemelwater gescheiden opvangen voor hergebruik, buffering of infiltratie
Natuurlijk probeer je je regenwater zo veel mogelijk te herbruiken. Indien dit toch niet mogelijk is, zorg er dan voor dat je regenwater zoveel mogelijk infiltreert om waterellende door overbelasting van het rioolnet tijdens hevige regenval te voorkomen. Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat hemelwater via de bodem terug in de grondwaterlagen sijpelt. Er bestaan verschillende technieken om infiltratie te realiseren: via onverharde oppervlakken (wadi of infiltratiekom), via halfverharde oppervlakken (mulchlagen of houtspaanders, grasbetontegels, grastegels uit kunststof en dolomietverhardingen), via verharde oppervlakken (waterdoorlatende betonstraatstenen) en via ondergrondse voorzieningen (infiltratieput, -kolk, -buis en -blokken).

Wanneer infiltratie onmogelijk is - omwille van de grondwaterstand of een onvoldoende doorlatende bodem – kan buffering met vertraagde afvoer worden toegepast. Dit is het zoveel mogelijk ophouden en daarna vertraagd afvoeren van hemelwater. Dat kan bijvoorbeeld met een vijver, een bufferbekken of in overgedimensioneerde hemelwaterleidingen. De vertraagde afvoer kan worden gerealiseerd met een knijpleiding, een wentelventiel of een pomp.

• Afvalwater niet ongezuiverd lozen
Klik hier voor meer informatie.

Gemeentelijke subsidies

Het gemeentebestuur wil zijn inwoners stimuleren om rationeel om te gaan met water. Daarom worden er gemeentelijke subsidies toegekend voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie en/of een infiltratievoorziening. Alle informatie omtrent deze premies vind je hier terug.

Voor meer informatie over rationeel watergebruik kan je terecht op www.waterloketvlaanderen.be

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur