Duurzame mobiliteit

Het gemeentebestuur Heist-op-den-Berg wil een duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen, waarin voorzien wordt in de mobiliteitsbehoeften van de huidige generatie, en waarbij deze van de toekomstige generaties niet in het gedrang komen. Duurzame mobiliteit is niet zonder meer tegen de auto gericht, maar wil de verschillende vervoersmiddelen met elkaar verzoenen. Verder is het de bedoeling de mensen van een aangepast vervoergedrag te overtuigen: het juiste vervoermiddel kiezen voor een bepaalde verplaatsing.

  • Het vooroordeel dat de auto voordeliger is dan andere vervoersmiddelen is onjuist: met in acht name van de benzineprijs, de afschrijving van je wagen, de jaarlijkse onderhoudskosten verzekering en taksering, en de bijkomende stressfactoren, kom je al naargelang het merk en het model, op een kostprijs van € 0,25 tot € 0,50 per kilometer.
  • Op de trein, tram of bus kan men tijdens de verplaatsing ontspannen de krant of een tijdschrift lezen, je kan rustig telefoneren.
  • Met de fiets of te voet wordt je verplaatsing een aangenaam conditiemoment, waarvan je gezondheid alleen maar beter wordt.
  • Je kan het dagelijks verkeer tenslotte ook socialer maken door in de mate van het mogelijke aan carpooling te doen.
  • Voor verplaatsingen van minder dan 5 kilometer kies je beter om je verplaatsing te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te doen. Korte ritten met de wagen zorgen ervoor dat de motor van de wagen niet op bedrijfstemperatuur komt waardoor de wagen aanzienlijk meer zal verbruiken.

Het totale wagenpark blijft een ramp voor ons milieu. Op technisch vlak is er weliswaar een grote vooruitgang geboekt ten bate van het milieu, maar het stijgend gebruik van zowel vrachtwagens als personenvoertuigen maakt deze inspanningen ongedaan. Uitlaatgassen en roetdeeltjes komen dagelijks met tonnen in onze atmosfeer terecht, waar ze hun schadelijke werking uitoefenen. Nochtans moet het met de volgende tips ook enkele tonnen minder kunnen.

  • Kies bij de aankoop van je wagen voor een wagen met een gunstige eco-score. Kies voor een hybride, een elektrische wagen of een wagen op LPG (liquid petrol gas). LPG vervuilt veel minder dan diesel of benzine: geen uitstoot van zwavel- en stikstofmonoxiden, van koolmonoxiden, van koolwaterstoffen, van stofdeeltjes. Bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen kan je een directe korting op factuur bekomen.
  • Hanteer de principes van eco-driving tijdens het rijden: schakel tijdig naar een hogere versnelling, laat ’sportief‘ rijgedrag achterwege, laat de wagen uitbollen bij het naderen van een stopplaats.
  • Laat de wagen optimaal onderhouden, vuile filters of foutieve bandenspanning kunnen een meerverbruik van 10% opleveren.
  • Installeer een roetfilter op je dieselwagen om luchtverontreiniging door fijn stof te verminderen en bekom hiervoor een premie van de Vlaamse overheid.
  • Verwijder de skibox, het fiets- of bagagerek onmiddellijk na gebruik, plaats je fietsrek achter aan je voertuig, leg de zwaarste stukken het meest naar voren en bewaar zo het evenwicht van je wagen.
 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur