Samenstelling van gezin

Wat?

Een samenstelling van gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres, op het ogenblik van de aanvraag.

Wie kan dit aanvragen?
• de inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Heist-op-den-Berg

Hoe aanvragen?