Voorafgaande positieve wilsverklaring

Je wil later euthanasie wanneer je het niet meer zelf kan vragen omdat je in coma bent; dit noemt men de voorafgaande positieve wilsverklaring: euthanasie in voege sinds 01/09/2008.

Een voorafgaande wilsverklaring wordt afgelegd door een wilsbekwame persoon met het ’verzoek‘ om euthanasie waaraan hier en nu nog geen nood is, maar wel voor het geval deze persoon in een situatie zal terechtkomen waarin hij niet meer wilsbekwaam is. Deze euthanasieverklaring is enkel geldig wanneer je in onomkeerbare coma bent, dus wanneer je niet meer bij bewustzijn bent en de toestand onomkeerbaar is. Deze verklaring geldt dus NIET voor andere situaties zoals bv. verwardheid bij hersentumoren of diepe dementie.

Wanneer je in coma bent, zal jouw vertrouwenspersoon de behandelende arts inlichten over het bestaan van de wilsverklaring. (of via wettelijk registratiesysteem bij FOD. Volksgezondheid)

U kunt de verklaring, die meegetekend wordt door 2 getuigen op elk moment intrekken of herzien. Een van de 2 getuigen mag geen erfgenaam zijn. U moet ze ook elke vijf jaar herbevestigen. Wanneer men tijdens de 5-jarige periode wilsonbekwaam (bv. dement) wordt, blijft de wilsverklaring onbeperkt geldig.

Deze verklaring moet geregistreerd worden op het gemeentebestuur.
Een positieve wilsverklaring is juridisch niet bindend. Geen arts kan gedwongen worden om euthanasie toe te passen.

Aanvraagformulier (recto-verso afprinten a.u.b.)