Bewijs van nationaliteit

Wat?

Document waarmee de burger zijn nationaliteit kan bewijzen.

Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Wie kan dit aanvragen?
• de inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Heist-op-den-Berg

Hoe aanvragen?