Stedenbouwkundig uittreksel

Wat?

Het stedenbouwkundige uittreksel bestaat uit een uittreksel van het plannenregister, een uittreksel uit het vergunningenregister en overige vastgoedinlichtingen (milieu en natuur, huisvesting en economie, erfdienstbaarheden van openbaar nut, gemeentelijke belastingen).

Op 17 juli 2009 werd de goedkeuring van het plannen- en vergunningenregister van Heist-op-den-Berg gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor zijn wij verplicht om stedenbouwkundige uittreksels af te leveren. Iedereen kan via aanvraag en tegen betaling een uittreksel krijgen uit het plannen- en vergunningenregister.

Kostprijs
- uittreksel plannenregister: 30 euro
- uittreksel vergunningenregister: 30 euro
- overige vastgoedinformatie: 15 euro

Dit geldt voor maximaal twee aangrenzende percelen. Wanneer er inlichtingen voor meerdere percelen aangevraagd worden, zal een extra retributie aangerekend worden.
Het factuur wordt samen met het stedenbouwkundige uittreksel afgeleverd binnen een termijn van 30 dagen na aanvraag.

Hoe aanvragen?