Inname openbaar domein

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke vergunning. De gemeente coördineert deze aanvragen, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Verschillende soorten aanvraag

Welke vergunning je moet aanvragen en wat de voorwaarden zijn, hangt af van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt: wil je een tijdelijk parkeerverbod voor een verhuis of een levering, wil je een container, gevelstelling of kraan plaatsen, of moet er verkeerssignalisatie komen bij werken aan de weg of leidingen, …? Of is er iets gewijzigd aan de periode van je aanvraag?

Hoe een aanvraag indienen?

Je kan je aanvraag op verschillende manieren indienen:

  • via mail: wegsignalisatie@heist-op-den-berg.be
  • via post: dienst Mobiliteit - Leopoldlei 40 - 2220 Heist-op-den-Berg
  • via loket: afdeling Bouw en Milieu - Leopoldlei 40 - 2220 Heist-op-den-Berg

Een aanvraag tot vergunning dien je minimum 30 kalenderdagen op voorhand in. Probeer de aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Voeg daarbij een duidelijk plan/foto toe met daarop alle belangrijke afmetingen/info/signalisatie. Dit helpt om je aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen.

Hoeveel kost een aanvraag?

Om de periode van hinder zo beperkt mogelijk te houden, is er een belasting op de inname van het openbaar domein.Het bedrag van de belasting wordt per begonnen m² en per kalenderdag vastgesteld in functie van het aantal kalenderdagen dat de openbare ruimte wordt ingenomen.

De belasting is vastgesteld op 0,30 euro per m², met een minimum van 15 euro per inname. Vanaf dag 181 wordt de belasting vastgesteld op 0,50 euro per m².

Er wordt een vrijstelling van belasting verleend voor de ingenomen oppervlakte in de volgende gevallen:

  1. bij inname van het openbaar domein ter gelegenheid van het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, de provincie, het gewest, de gemeente, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut;
  2. bij inname van het openbaar domein gedurende een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen of minder. Bij een inname van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen wordt de belasting berekend vanaf de 1ste dag. Het kortstondig afbreken en daarna terugplaatsen van de hindernis binnen een termijn van 8 kalenderdagen voor hetzelfde werk en op dezelfde plaats doet voor wat de berekening betreft geen afbreuk aan het feit dat het om dezelfde belastbare materie gaat.

Meer info
Coördinator vergunningen, 015 23 74 00, wegsignalisatie@heist-op-den-berg.be