E-loket

Hier vind je een overzicht van alle formulieren die het gemeentebestuur ter beschikking stelt voor burgers, verenigingen en handelaars. Sommige van deze formulieren kan je online invullen, andere formulieren zijn word- of pdf-bestanden die je kan downloaden. De formulieren zijn per dienst geordend.

Gebruik je het e-loket voor het eerst?

Sommige formulieren kan je gewoon invullen. Voor andere formulieren is het om veiligheidsredenen nodig dat je je eerst aanmeldt op het e-loket. Dit aanmelden kan op verschillende manieren.

Hier vind je alvast een antwoord op volgende vragen:
- hoe je pc aanpassen voor het gebruik van de e-ID?
- hoe registeren met gebruikersnaam, paswoord en token?
- is het e-loket veilig?
- krijg ik een ontvangstbevestiging?