EnergieK - goedkope energielening Kempen

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Het isoleren van de woning, het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel, het gebruik van hoogrendementsbeglazing, … het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat je heel wat minder energie verbruikt en je factuur drastisch daalt.

Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Daarom kan je nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. Via IOK in samenwerking met de deelnemende gemeenten kan je lenen bij ’energieK‘, dat via een federaal fonds leningen aan 2% toestaat voor energiebesparende maatregelen. Er kan een maximum geleend worden van 10.000 euro en de termijn van terugbetaling bedraagt 5 jaar.

De werken waarvoor je mag lenen zijn het vervangen van je oude stookketel door een condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, micro-warmtekrachtkoppeling, de plaatsing van hoogrendementsbeglazing, de investering in dak-/muur-/vloerisolatie, de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling, de energie-audit van de woning en de installatie van een zonneboiler.

Ben je eigenaar, huurder of verhuurder, dan kom je in aanmerking voor de lening. Heb je het financieel moeilijk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een extra begeleiding door IOK. In dit geval volgt IOK in samenwerking met het lokaal Energiesnoeiersbedrijf de werken op van bij de start tot het einde, van het zoeken van een aannemer tot het regelen van de facturen.

NIEUW IN 2012 !!!
Vanaf 1 april 2012 kan je, indien je het financieel moeilijk hebt, onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening aangaan.
Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een zeer laag inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW.

MEER INFO
- Brochure EnergieK
- IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, Ellen Vanhoudt, tel 014 57 42 79 van 9 tot 12 u, ellen.vanhoudt@iok.be

TERUGVERDIENTIJD
Sinds 1 januari 2012 is de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen, behalve voor dakisolatie, afgeschaft. Dit heeft er toe geleid dat heel wat mensen denken dat investeren in energiebesparing niet meer loont. Dit klopt niet.

DAKISOLATIE
De maatregel met de kortste terugverdientijd is dakisolatie. Een investering in dakisolatie is in minder dan 1 jaar terugverdiend. Zeker voor iemand die instapt in de samenaankoop dakisolatie die IOK momenteel in 25 Kempense gemeenten organiseert. Die samenaankoop levert een korting op van 30 %. De prijzen van de samenaankoop zijn gegarandeerd tot 31/10/2012.

CONDENSATIEKETEL
Voor het plaatsen van een zuinige condensatieketel is (behalve voor de beschermde afnemers) in 2012 alle ondersteuning weggevallen. Door de hoge energieprijzen en de massale introductie van die ketels, blijkt de terugverdientijd gunstig. Na 6 à 8 jaar heb je evenveel op je energiefactuur bespaard als de kostprijs van zo’n zuinige ketel.

SPOUWMUURISOLATIE
Spouwmuurisolatie is, mede door de nieuwe Vlaamse premie, snel terugverdiend. Na minder dan 5 jaar maak je winst met deze investering.

ZONNEBOILER
Voor de zonneboiler werd recent door Vlaanderen beslist om een verhoogde premie te voorzien. Dit was ook nodig omdat zonder de verhoogde premie de terugverdientijd op 15 jaar lag. Met de nieuwe premie daalt de terugverdientijd tot 8 jaar en blijft het aantrekkelijk om te investeren in een zonneboiler.

ZONNEPANELEN
Het wegvallen van de fiscale aftrek wordt in Vlaanderen voor zonnepanelen niet gecompenseerd. Dat is ook niet nodig. Door de schaalvergroting zakken de prijzen voor zonnepanelen zienderogen. Zonnepanelen zijn momenteel op 5 à 6 jaar terugverdiend. Let wel: voor zonnepanelen kan je geen energieK-lening bekomen.

Meer info: www.energiesparen.be

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur