Gratis energiescan

Bij een energiescan komt iemand van de energiesnoeiers bij je thuis kijken waar je kan besparen: verwarming, warm water, verlichting, elektrische apparaten, isolatie, … Als resultaat van deze scan krijg je als bewoner een verslag met gebruikstips en vrijblijvende maatregelen om energie te besparen. De distributienetbeheerders financieren deze operatie omdat ze van de overheid de opdracht kregen om hun klanten in te lichten over het verstandig omgaan met energie.

Bovendien is er voor elke deelnemende woning een budget voorzien van 20 euro voor het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen: bijvoorbeeld plaatsen van spaarlampen, radiatorfolie, spaardouchekop, buisisolatie. Dit is volledig gratis voor de bewoner.

Doelgroep

Sinds 1 januari 2014 komen enkel de personen die tot onze doelgroep behoren nog in aanmerking voor een gratis energiescan.

We onderscheiden volgende doelgroepen:
- Beschermde afnemer, heeft recht op sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
- Personen met RVV-statuut (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming) of OMNIO-statuut;
- Recht op minimumlevering aardgas;
- Een verzoek tot afsluiting van aardgas of elektriciteit ingediend bij Lokale adviescommissie (LAC);
- Personen die een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling genieten;
- Personen die door het OCMW budgettair of sociaal begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden inzake energielevering;
- Huurder via sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor;
- Gebruikers van een actieve budgetmeter voor aardgas en/of elektriciteit;
- Huurders op de private huurmarkt die maximaal 450 € per maand betalen

Heb je interesse om een gratis energiescan te laten uitvoeren? Neem dan contact op met Yannick Van Mechelen, de energiemaatschappelijk assistente van het OCMW.

 

Contact

Contactpersoon: Yannick Van Mechelen,
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 93 50, fax 015 25 79 79,
mail yv@ocmw-heist-op-den-berg.be


Openingsuren

Ma. 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur en 19 - 20 uur
Di. 9 - 12 uur
Wo. 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Do. 9 - 12 uur
Vr. 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur