Energiecontract en -factuur

Wat?

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt zijn er heel wat leveranciers bijgekomen. Het loont de moeite om regelmatig je contract te vergelijken.

Normaal krijg je maandelijks een tussentijdse factuur, één keer per jaar een jaarafrekening en bij een verhuis of leverancierswissel een slotafrekening. Het is belangrijk dat je leverancier over de juiste gegevens beschikt om dit correct te kunnen opmaken. Geef steeds je meterstanden door als Fluvius of Pidpa hierom vraagt.

Meer info zie leveranciers vergelijken

Energieleveranciers vergelijken

Sinds enkele jaren is het aanbod van leveranciers voor elektriciteit en/of aardgas in België gestegen. Daarom kan de keuze van een leverancier die voor jou het meest voordelig en aantrekkelijk is, moeilijk zijn. Het is de moeite waard om één keer per jaar de prijzen van energieleveranciers te vergelijken.

Hoe vergelijken?
Ga naar http://vtest.vreg.be

  • Stip aan of je elektriciteit, aardgas of beide wil vergelijken.
  • Vul daarna je postcode in en neem je jaarafrekening van elektriciteit en/of aardgas bij de hand. Hierop kan je vinden onder welk tarief je valt voor elektriciteit (enkelvoudig of tweevoudig).
  • Duid dan je metertarief aan.
  • Ook het jaarverbruik kan je op de jaarafrekening aflezen. Vul deze gegevens in en geef de correcte data in waarop deze cijfers werden berekend.
  • Druk op de knop ‘resultaat’. Je krijgt nu een uitgebreide lijst (één voor gas en één voor elektriciteit) met de officiële tarieven per leverancier en wat je op jaarbasis zou betalen.

Opgelet: sommige leveranciers geven kortingen waar deze test geen rekening mee houdt. Soms kan de prijs dus nog lager zijn.

Als je na deze vergelijking merkt dat er andere leveranciers goedkoper zijn, kan je:

  •  Een overstap overwegen
  •  Bij je huidige leverancier informeren of zij je een gunstiger tarief kunnen geven.

Overstappen naar een andere leverancier

Je kan altijd van energieleverancier veranderen. Het wisselen van leverancier neemt ongeveer een maand tijd in beslag. Ook wanneer je  vast contract nog niet is afgelopen bij je huidige leverancier, kan je overstappen. Opgelet, je kan zo wel eventuele kortingen missen. Die kortingen worden vaak pas na je volledige contractduur toegepast op je eindfactuur.

Geef steeds de juiste meterstanden door bij je wissel. Zo vermijd je dat je tarieven betaalt op basis van geschat verbruik.

Lees ook goed de kleine lettertjes in je leveringscontract en laat je nooit verleiden door deur-aan-deur-verkopers die je vaak oneerlijke contracten proberen aan te smeren.