Energiedorpen

Lag je het voorbije jaar ook wakker van je energiefactuur? Om de Heistse inwoners minder afhankelijk te maken van de grote energieleveranciers, stapt het lokale bestuur in het project Energiedorpen van Landelijke Gilden. Dat project zoekt samen met burgers naar kansen om lokaal energie te besparen, groene energie te produceren en slim om te gaan met de zelf geproduceerde energie

Ze doorlopen een proces vanaf inspiratie, bewustwording, groepsvorming, … naar concrete ideeën én uitvoering. Zo willen ze komen tot een lokale energiegemeenschap.

Vanaf juni komt #energiedorpen op straat om te luisteren naar je energievragen.
De data en de locaties vind je vanaf einde mei op www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/energiedorpen-antwerpen.