Energiehulp

Team Energiehulp biedt advies en ondersteuning aan mensen die problemen hebben om hun facturen voor energie en water te betalen.

Om voldoende tijd voor jou te kunnen vrijmaken en wachttijden te vermijden werken we op afspraak. Voor het aanvragen van een verwarmingstoelage zijn er permanentiemomenten voorzien op maandag en woensdag.