Energieloze nachten

Door de energiecrisis en de snel stijgende elektriciteitsprijzen nam het lokale bestuur vorig jaar een aantal energie­besparende maatregelen om de eigen energiefacturen te verlagen. Na overleg met de buurgemeenten en Fluvius, de netbeheerder van de openbare verlichting, besloot Heist-op-den-Berg om de straatverlichting langs gemeentewegen ’s nachts te doven. Openbare verlichting is nu eenmaal een grote energieverbruiker.

Energieloze nachten

Voor de openbare verlichting gaf Fluvius een aantal mogelijkheden aan voor energiebesparing voor de lokale besturen. Heist-op-den-Berg koos voor de optie 'energieloze nachten' en doofde de lichten van 23 uur tot 5 uur op weekdagen, uitgezonderd in het weekend (vrijdagnacht en zaterdagnacht).

Met die optie 'energieloze nachten' kunnen we de spanning van het openbareverlichtingsnet in een afgebakend gebied uitschakelen tijdens een deel van de nacht, in ons geval van 23 tot 5 uur, van zondagavond tot en met vrijdagmorgen. Tijdens die uren is dan alle openbare verlichting op de gemeentewegen gedoofd. Er is dus geen uitzondering mogelijk voor specifieke locaties of wegen. Maar het levert wel een forse energiebesparing op.

Bovendien kunnen we het tijdelijk toepassen en vraagt het geen interventies ter plaatse. De afgebakende gebieden lopen deels over gemeentegrenzen heen. Voor Heist-op-den-Berg gaat dat om de grenzen met Tremelo, Keerbergen, Putte, Hulshout en Berlaar. Ook die lokale besturen moeten hierover dus beslissen.

Het scenario van de energieloze nachten was op korte termijn realiseerbaar en is volledig gratis voor het lokale bestuur.

Op de gewestwegen veranderde er niets: dat is op de N10 - Liersesteenweg - en op de N15 - Westmeerbeeksteenweg, Dorpsstraat, Heistseweg, Westerlosesteenweg, Paul Van Roosbroecklaan, Boudewijnlaan en Mechelsesteenweg. Daar bleef de openbare verlichting ook ’s nachts branden.

Opgelet, doordat de gemeente- en gewestnetten niet volledig gescheiden zijn, zullen bepaalde straatlichten op gemeentewegen toch blijven branden. Je vindt hier een voorlopig overzicht van waar dat het geval is. Burgers die een straatlicht alsnog zien branden, hoeven dat dus niet te melden aan het lokale bestuur of aan Fluvius.

Aanpassing van het doofbeleid

Na enkele maanden volgde een evaluatie. We stelden vast dat er tussen 23 uur en 1 uur nog een grote nood is aan openbare verlichting. Voor meer veiligheid besloot het lokale bestuur daarom in juni 2023 - samen met de besturen van Berlaar, Putte en Tremelo - om Fluvius te vragen om de lichten te doven van 1 tot 5 uur op weekdagen, nog steeds niet in het weekend (vrijdagnacht en zaterdagnacht).
Ondertussen stelde Fluvius echter aan alle lokale besturen voor om het licht te doven tussen 0 en 5 uur en ook zondagnacht niet te doven. Heist-op-den-Berg heeft daarop positief gereageerd. Fluvius voert deze nieuwe regeling in vanaf 9 oktober
De beslissing van het Heistse schepencollege over het doven tussen 1 en 5 uur vervalt hierdoor.

Voor lokale evenementen (bijvoorbeeld een kermis, dorpsfeesten …) laten we hoe dan ook door Fluvius een aangepast doofbeleid uitwerken specifiek voor de evenementenzone.

Tegen 2028 willen we in Heist-op-den-Berg de openbare verlichting volledig verled hebben. Het lokale bestuur vraagt aan Fluvius om dit op ons grondgebied te versnellen. De grote voordelen van ledverlichting zijn dat ze duurzamer, zuiniger én dimbaar is.

’s Nachts op pad? Zorg dat je zichtbaar bent!

Moet je als fietser of voetganger ’s nachts op pad? Zorg er dan voor dat je goed zichtbaar bent met lichtjes en fluorescerende kledij. Voor wie met de auto rijdt: pas je snelheid aan.

Meer info?

energielozenachten@heist-op-den-berg.be