Erfgoedpartners

Kempens Karakter

Kempens Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed tussen de gemeentes Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Ze wil ervoor zorgen dat deze gemeentes niet langer naast elkaar werken, maar hun krachten bundelen. De gemeentes, maar ook organisaties en personen, kunnen bij Kempens Karakter aankloppen als ze een leuk erfgoedprojectidee hebben of vragen hebben over erfgoed in hun omgeving.

De organisatie splitst zich op in twee deelwerkingen:

Vzw Briljante Kempen
Met Briljante Kempen willen ze het diamantair erfgoed van de regio inventariseren, registreren en ontsluiten.

Cultureel Erfgoed
Ze zorgen ervoor dat het erfgoed beter bewaard wordt door het in kaart te brengen, te digitaliseren en door collecties te conserveren. Dit voor roerend erfgoed (bewaard in musea, archieven,…) en immaterieel erfgoed (verhalen, tradities, liederen,…).
Je kan bij hen ook terecht voor advies, begeleiding en vorming.   

IOED Berg en Nete

Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Berg en Nete werkt samen met Kempens Karakter en vormt een verbindende rol tussen Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen. Ze bundelt krachten, middelen en expertise rond onroerend erfgoed (bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed) om zo een gezamenlijk erfgoedbeleid te voeren.

Daarnaast zijn ze ook een aanspreekpunt voor particulieren die vragen hebben over het onroerend erfgoed in onze regio. Ook wanneer je zelf in bezig bent van een erfgoedsite, kan je bij hen om raad vragen voor eventuele verbouwingen.