Erkenningsaanvraag Cultuurraad

Je staat op het punt een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Cultuurraad voor jouw vereniging.

Door een erkenningsaanvraag bij de Cultuurraad in te dienen gaat de vereniging akkoord met de statuten van de Heistse Cultuurraad.

De aanvrager vulde de correcte gegevens in en zal elke wijziging onmiddellijk doorgeven aan team Cultuur.

Voor meer info, hulp bij het indienen van dit formulier of verdere vragen kan je steeds terecht bij team Cultuur, Cultuurplein 2, Heist-op-den-Berg, 015 22 86 94 of cultuur@heist-op-den-berg.be

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging
Heeft je vereniging een vast clublokaal? *
Heeft je vereniging haar matschappelijke zetel in Heist-op-den-Berg? *
Neem je met je vereniging nog deel aan andere gemeentelijke adviesraden? *
Je vereniging is.. *
Je vereniging organiseert *
Is je vereniging een... *
Waar is je vereniging voornamelijk actief? *
Heeft je vereniging... *
Heeft je vereniging plaatselijke afdelingen (zusterafdelingen- in andere deelgemeentes en/of parochies? *
Welke deelgemeentes/parochies? *

Afgevaardigde

Wie zal je afvaardigen naar de Cultuurraad?

Deze afgevaardigde

 • Moet lid zijn van de vereniging

 • Mag geen politiek mandaat uitoefenen

 • Mag geen ambtenaar zijn, belast met een toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden

 • Moet in de gemeente zelf wonen

Bovenstaande voorwaarden zijn beschreven in de statuten van de Cultuurraad.

 

De gevraagde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door team cultuur om je op de hoogte te houden van vergaderingen, verslagen, activiteiten van andere verenigingen,…

Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Adresgegevens 1

Vervanger afgevaardigde

Wie zal de afgevaardigde vervangen indien deze niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering van de Cultuurraad?

Deze plaatsvervanger 

 • Moet lid zijn van de vereniging
 • Mag geen politiek mandaat uitoefenen
 • Mag geen ambtenaar zijn, belast met een toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden
 • Moet in de gemeente zelf wonen

Bovenstaande voorwaarden zijn beschreven in de statuten van de Cultuurraad.

 

De gevraagde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door team cultuur om je op de hoogte te houden van vergaderingen, verslagen, activiteiten van andere verenigingen,…

Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Adresgegevens 2

Contactgegevens voorzitter

Adresgegevens 3

Contactgegevens secretaris

Adresgegevens 4

Andere

Zijn er nog andere personen binnen je vereniging die graag via mail de verslagen, uitnodigingen en andere info ontvangen? Je kan hier ook een algemeen e-mailadres van de vereniging invullen.