European Disability Card (EDC)

Logo European Disability Card

Wat is de European Disability Card (EDC)?

Een kaart die de toegang tot cultuur, sport en vrije tijd wil verbeteren voor personen met een handicap. Op heel veel plaatsen in België, maar ook in sommige andere Europese landen, krijg je met deze kaart voordelen bij activiteiten van cultuur, sport en vrije tijd.

Voorbeeld van European Disability Card

Aangepast aanbod

Toerisme

Organiseert enkele toeristische wandelingen die toegankelijk zijn voor rolstoelen.

Sport en jeugd

Organiseert twee keer per jaar een sportieve G-3-daagse voor personen met een beperking tijdens de Paasvakantie en de zomervakantie. Het aanbod stemmen we zo goed mogelijk af op de personen die ingeschreven zijn. Daarnaast is er natuurlijk ook de plezierbeleving als doel op zich.

Cultuurcentrum Zwaneberg

Organiseert het project toegankelijke Cultuur. Zieken, psychisch kwetsbaren, personen met een handicap, personen in armoede of personen zonder netwerk kunnen via toegankelijke cultuur aan de helft van de prijs een aantal geselecteerde voorstellingen bijwonen. Ze worden begeleid door vrijwilligers zodat ze niet alleen moeten gaan.

Voorziet audiodescriptie of een doventolk, indien haalbaar.

Organiseert met de kaart ‘kosteloze begeleider’ dat personen een begeleider gratis mogen meenemen naar een voorstelling in het Cultuurcentrum. Deze kaart wordt uitgereikt door NMBS en is voor mensen die niet zelfstandig het openbaar vervoer kunnen nemen.

Cursuscentrum

Organiseert een uitstap in samenwerking met de GAPH (gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap) die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Academie voor muziek, woord en dans

Organiseert een individueel traject voor personen met een handicap met een aangepast examenprogramma. Deze leerlingen zitten wel samen met andere leerlingen als het gaat over groepslessen.

Speelpleinwerking

Organiseert een inclusief speelplein. Kinderen met een handicap zijn welkom indien de werking dit kan dragen en in overleg met de ouders. Er worden proefdagen gedaan en het kind krijgt begeleiding op maat waar mogelijk. Er is een stille ruimte voorzien waar het mogelijk is voor kinderen met een beperking (en andere kinderen) om tot rust te komen. Daarnaast is er een ruimte waar het mogelijk is om verpleging te laten komen voor de verzorging van kinderen met specifieke noden.