Overzicht Europese projecten

Heist-op-den-Berg richt zijn blik op de wereld en wil via allerlei projecten meewerken aan een vorm van Europees burgerschap.

Deze projecten werden al voltooid:

Er is een subsidieaanvraag ingediend om een vervolg te geven aan het Easy Towns project.