Everzwijnen

In de loop van 2019 zijn er verschillende berichten gelanceerd over everzwijnen en de Afrikaanse varkenspest. Dit is te wijten aan de uitbraak die eind 2018 in Wallonië is vastgesteld. Deze haard is door snel handelen onder controle geraakt en momenteel worden er geen gevallen meer vastgesteld. Waarom deze ziekte daar is uitgebroken, is waarschijnlijk niet te achterhalen maar hoogstwaarschijnlijk is dit door menselijk handelen gebeurd. Gezien de grote besmettelijkheid van de ziekte is deze makkelijk te verspreiden via kledingstukken of etenswaren. Hierdoor is deze ziekte eveneens een groot probleem voor varkenshouders- en kwekers. Als deze varkens in contact komen met besmette wilde zwijnen kan de ziekte snel worden overgedragen. Hierdoor zijn strenge maatregelen en hoge waakzaamheid steeds geboden. De ziekte houdt echter geen risico's in voor de mens. Het gevaar omvat voornamelijk economische en emotionele schade. Daarom volgt men dit vanop verschillende niveau's van dichtbij op. Zowel Agentschap Natuur en Bos, Hubertusvereniging Vlaanderen, het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid als de Provincie werken hierrond samen. Er bestaat een dreigingsniveau met kleurcode om de ernst van de situatie in Vlaanderen aan te geven op ieder moment. Dit is terug te vinden op de website van Agentschap Natuur en Bos (zie link rechts). De bevoegde diensten nemen de nodige maatregelen naargelang dit dreigingsniveau.

De meningen zijn echter verdeeld over de effectiviteit van bejaging om de ziekte en besmetting onder controle te houden, zeker gezien de ziekte ook door mensen kan worden verspreid (voedsel, kleding,...). De everzwijnpopulatie neemt inderdaad wel toe en daarom is het belangrijk om te weten wat dit kan betekenen. De toename van grote zoogdieren is een belangrijk signaal dat aangeeft dat het terug beter gaat met de natuur. Tegelijkertijd betekent dit dat wij opnieuw moeten leren samenleven met deze dieren. Everzwijnen zijn voedelopportunisten. Dit wil zeggen dat zij tal van voedselbronnen kunnen benutten. Zij leggen ook grote afstanden af en planten zich snel voort waardoor zij snel overlast kunnen bezorgen, zeker gezien de bevolkingsdichtheid die heerst in Vlaanderen. Hierdoor vormen zij ook mogelijk een gevaar op de weg.

Dit gezegd zijnde is het belangrijk om te weten dat er momenteel geen everzwijnenpopulatie aanwezig is in Heist-op-den-Berg en dit zal waarschijnlijk zo blijven voor de komende jaren. Zij hoeven in deze streken dus niet te worden bejaagd. Indien er op termijn toch everzwijnen zouden opduiken in deze streken is het eerst en vooral belangrijk om schade te vermijden door deze dieren te ontmoedigen om tuinen en andere percelen te betreden. Hier is men als burger toe verplicht volgens het Soortenbesluit. Ditzelfde geld voor landbouwers en houders van varkens. Tal van maatregelen zijn hiervoor mogelijk. Een degelijke afspanning is vaak de simpelste en meeste effectieve maatregel. Deze maatregelen zijn hiernaast terug te vinden via de informatie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Indien er dan toch nog schade wordt berokkend, kan hiervoor compensatie worden aangevraagd. Een belangrijke vereiste om in aanmerking te kunnen komen voor zo een compensatie is het nemen van zo een maatregel.