Familienaam wijzigen

Maak een afspraak

Inhoud

Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jou te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk jouw voornaam en familienaam laten wijzigen. Vanaf 1 juli 2024 kunnen Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen die meerderjarig of ontvoogd zijn kiezen voor een eenmalige wijziging van de familienaam, meer bepaald een wijziging naar:

  • de naam van uw vader
  • de naam van uw moeder
  • een combinatie van die namen in een gekozen volgorde
  • de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van een andere ouder.

Als je zelf kinderen hebt, wordt de naamsverandering uitgebreid naar de minderjarige kinderen die jouw naam dragen. De toestemming van kinderen ouder dan twaalf jaar is vereist.

Voorwaarden

De aanvraag is niet onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Jouw familieleden worden daarvoor niet geraadpleegd.

De gemeente controleert het strafregister en bekijkt of andere aktes (geboorteakte, huwelijksakte, enz...) al beschikbaar zijn in DABS alvorens de naamswijziging te verwerken.

Procedure

Vanaf 1 juli 2024 kan je de aanvraag voor wijziging van jouw familienaam richten aan:

  • de gemeente van jouw woonplaats in België
  • de laatste gemeente van woonplaats in België als je in het buitenland verblijft
  • de stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen een maand. De termijn kan oplopen tot drie maanden wanneer er twijfels zijn en het parket van de Procureur des Konings wordt geraadpleegd.

De naamsverandering kan op deze wijze slechts eenmaal worden toegestaan.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Kostprijs

Hou er rekening mee dat je een nieuwe eID, rijbewijs, paspoort dient aan te vragen.

Regelgeving

Wet van 7 januari 2024 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de procedure voor naamsverandering te versoepelen (BS van 19 januari 2024).