Financiële steun

Heb je geen plaats of materiaal ter beschikking maar wil je toch helpen, dan kan je geld schenken aan een hulporganisatie van jouw keuze zodat vluchtelingen de juiste goederen krijgen op de juiste tijd en de juiste plaats.

Weet je niet goed voor welke hulporganisatie te kiezen, dan kan je Consortium 12-12 steunen. Het Consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties die hun fondsenwerving in België coördineren tijdens ernstige crises of natuurrampen in ontwikkelingslanden: Caritas International, Rode Kruis, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam, Plan International en Unicef. Je kan een bedrag storten op BE19 0000 0000 1212 met vermelding 'Oekraïne' of rechtstreeks via de website een gift doen

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.