Fiscaal attesten verenigingen

In het verleden kon je als vereniging fiscale attesten voor kampen laten opmaken bij team Sport en Jeugd. Voor alle activiteiten vanaf 27 januari 2022, sta je als vereniging zelf in voor deze opmaak.

Wat is er veranderd?

  • Nieuw modelattest (in tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moeten vakken I en II worden ingevuld door dezelfde instantie, nl. de instantie die de opvang heeft gedaan)
  • Online aangifte van de gegevens aan de FOD FinanciĆ«n via de toepassing Belcotax-on-web.
  • De aangifte moet gebeuren voor 1 maart 2024 en zal begin februari 2024 openstaan. 

Het maximumbedrag voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 15,70 euro per oppasdag en per kind

 Wat kan je als vereniging doen?

  • Verzamel alle verplichte gegevens per ingeschreven kind (het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer en de geboortedatum van de betaler van de opvangkosten).
  • Geef jaarlijks in februari of maart (startend in 2023) alle verzamelde gegevens van het jaar voordien online aan aangeven bij de overheid. 
  • Breng de ouders op de hoogte nadat je alles online hebt ingediend. Bezorg hen dus zeker een papieren versie per mail of per post.

Hoe doorgeven via Belcotax-On-Web?

De Vlaamse Sportfederatie heeft ook een filmpje als handleiding gemaakt

Documenten