Fiscale attesten

Kinderopvang neemt vaak een serieuze hap uit je budget. Een deel van deze kosten kan je inbrengen in je belastingaangifte als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

  • Je hebt beroepsinkomsten.
  • De uitgaven voor de kinderopvang moeten gedaan zijn buiten de normale lesuren waarop je kind onderwijs volgt.
  • Je kind staat bij jou ten laste of de helft van het belastingvoordeel moet aan jou zijn toegekend.
  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar voor kinderen met een zware handicap).
  • De kosten van de opvang moeten effectief betaald zijn en je kind moet aanwezig geweest zijn.

Team Sport en Jeugd en team Buitenschoolse Kinderopvang en Speelplein bezorgen je in de loop van het voorjaar de fiscale attesten met betrekking tot het vakantieaanbod en voor- en naschoolse opvang van het jaar voordien zodat je deze uitgaven kan opnemen in je belastingaangifte.

De fiscale attesten van Sport en Jeugd blijven nadien ook beschikbaar op de webshop. Deze vind je op www.heist-op-den-berg.be/webshop bij je profiel - Historiek en overzichten – Mijn fiscale attesten.