Openbaarheid van bestuur - aanvraag indienen

Met dit formulier kan je vragen om bestuursdocumenten in te kijken en een kopie of uitleg te krijgen.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Duid aan wat van toepassing is
Ik vraag deze documenten op *
Ik ben van deze persoon *