Echtscheidingsakte aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de familierechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats waar je gehuwd bent.

Sinds eind 2020 gebeurt de overschrijving in de registers van burgerlijke stand door de rechtbank zelf via een digitale weg nadat het vonnis definitief (in kracht van gewijsde) is.

Ik vraag de echtscheidingsakte online aan.

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging