Getuigschrift van wettelijke samenwoonst aanvragen

Het getuigschrift van samenwoonst is een attest dat bevestigt dat een inwoner een wettelijke samenwoning heeft laten registreren. Dit is geen verklaring wettelijke samenwoonst. Hiervoor moet men langskomen aan de loketten.

Ik vraag het getuigschrift van wettelijke samenwoning online aan.

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging