Uittreksel uit het strafregister aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. 

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Ik vraag het uittreksel uit het strafregister online aan.

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging