Erkenning (enkel na afspraak)

Wat?

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader -of moederschap.

Tijdstip van erkenning
- vóór geboorte, ten gunste van een verwekt kind
- op gelijk welk ogenblik van het bestaan
- na zijn overlijden indien het afstammelingen heeft nagelaten of indien het zelf nog geen afstammelingen had, binnen het jaar na de geboorte.

Voorwaarden
De erkenning van het kind kan niet gebeuren, wanneer zou blijken dat tussen de vader en de moeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Betwisting van de erkenning
De erkenning kan door iedere belanghebbende worden betwist.

Wie kan een kind erkennen?

Erkenning door de moeder
Een erkenning door de moeder kan in het uitzonderlijk geval van een anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling).

Erkenning door de vader
Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind erkennen, mits toestemming van de moeder en eventueel van het kind.

Hoe aanvragen?

De moeder en de erkenner komen samen naar de burgerlijke stand van het gemeentehuis. (enkel via afspraak)
Zij brengen mee:

Bij erkenning voor de geboorte
- een bewijs van zwangerschap met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum, afgeleverd door een geneesheer
- identiteitskaarten van moeder + erkenner

Bij erkenning na de geboorte
- een recent afschrift (fotokopie) van de geboorteakte van het kind
- identiteitskaarten van moeder + erkenner

 

Contact

Burgerlijke Stand
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
015 22 86 74, fax 015 24 95 98,
bevolking@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Di, do: 9 - 12 uur 
Wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur

Ma 16 - 19 uur en za 9 - 11.30 uur
- geen aangifte overlijden
alleen na afspraak

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur