Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Voorzitter
Fien Baetens
0499 46 82 22, fien.batens@gmail.com

Algemeen contactadres: gecoro@heist-op-den-berg.be

Bevoegdheden

  • Meewerken aan de opmaak en wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (o.a. meedenken, adviseren en informeren)
  • Meewerken aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (adviseren en bezwaren van het openbaar onderzoek onderzoeken)
  • Adviseren van stedenbouwkundige verordeningen (o.a. bouw- en verkavelingsverordeningen)
  • Adviseren over uiteenlopende kwesties op vraag van de gemeenteraad of het college, of op eigen initiatief.

Samenstelling

  • 17 leden en 16 vervangers: minstens zes deskundigen (door opleiding, werk, bijzondere kennis, ...) die in de gemeente wonen en maximaal 11 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen (voelingen met wat in de gemeente leeft, voldoende onafhankelijk, vertrouwd met ruimtelijke ordening door woonplaats of activiteit).
  • Ten hoogste 2/3 van de leden en vervangers is van hetzelfde geslacht.
  • De voorzitter en de ondervoorzitter worden op voordracht van het college benoemd onder de deskundigen.

De gemeenteraad besliste op 8 oktober 2019 volgende kandidaten aan te stellen als lid van de Gecoro:

Effectieven

Plaatsvervangers

Deskundigen

 

Luckas De Rijck (voorzitter eerste 3 jaar)

 

Johan Voet (ondervoorzitter)

Filip Opdebeeck

Fien Batens (voorzitter tweede helft gedurende 3 jaar)

Celine Duyver

Jeroen Valgaeren

Pieter Roziers

Christel Claes

Martine Lefebre

Ruth Segers

Bert van den Eede

Giséle Vervoort

Wout Op de Beeck

Maatschappelijke geledingen

 

Vereniging van werknemers

 

Patrick Schoovaerts

Ronald De Preter

Kurt Van Den Brande

Muriel Bosman

Vereniging van werkgevers of zelfstandigen

 

Carl De Ryck

Andries Cannaerts

Siobhan Verschaeren

Gert Vercammen

Vereniging van handelaars

 

Roger Eyckmans

Margaretha De Haes

Verenigingen van landbouwers

 

Wim Blockx 

Carla Gijsels

Milieuverenigingen of gemeentelijke milieuraad

 

Rosette Theys

Diego Muys

Cultuurverenigingen of gemeentelijke cultuurraad

 

Jef Goossens

Roger Oeyen

Sportvereninginen of gemeentelijke sportraad

 

Emiel Naets

Herman Van Loo

Jeugdverenigingen of gemeentelijke jeugdraad

 

Toon Van Woensel

Karolien Bosmans

De GECORO vergadert regelmatig, normaal op woensdag. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties.

Het volledige reglement voor samenstelling van de GECORO en verdere info inzake de GECORO kan je hier op deze pagina terugvinden: Besluit gemeenteraad samenstelling GECORO