Gemeenschapsdienst

De gemeenteraad ging op 27 juni 2023 akkoord met het indienen van een project in kader van de opstart van gemeenschapsdienst. Opzet is om kwetsbare doelgroepen op die manier meer te integreren op de arbeidsmarkt door hen via een stage (werkplekleren) werkervaring te laten opdoen. Dit door het uitoefenen van allerlei kleinschalige taken binnen het lokale bestuur.   

Een stage loopt maximaal 6 maanden en duurt 32 tot 64 uur per maand (1 tot 2 werkdagen per week). 

Voor de organisatie, ondersteuning en evaluatie van de stages zorgt een mentor, maatschappelijk werker Frans Draulans, van de dienst arbeidstrajectbegeleiding van OCMW Heist-op-den-Berg.

De praktische, dagelijkse begeleiding gebeurt door een stagebegeleider op de werkvloer.

De middelen voor het opzetten van gemeenschapsdienst binnen het lokale bestuur worden voorzien vanuit Prioriteit 7, REACT-EU, Specifieke doelstelling 13 Bevordering van het crisisherstel covid-19-pandemie.

Voor wie?

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens twee jaar werkzoekend zijn;

 • en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben
 • en die nood hebben aan een intensief traject (intensieve begeleiding en bemiddeling via werkplekleren als opstap naar een meer duurzame tewerkstelling).

Wat houdt het project in?

 • Het project gemeenschapsdienst loopt tot en met 31 december 2023.
 • Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg heeft gekozen voor de small lump sum waaraan een subsidiebedrag gekoppeld is van 7.396,84 euro.  

Dit betekent dat:

 • er minstens 1 mentor (arbeidstrajectbegeleider) de opleiding tot interne werkplekbegeleider moet volgen. Voor Heist-op-den-Berg heeft arbeidstrajectbegeleider, Frans Draulans, de opleiding gevolgd.
 • er binnen de eigen organisatie minstens drie werkplekken worden opgezet die kunnen worden ingezet voor een werkervaringsstage voor de doelgroep in kader van gemeenschapsdienst. Op deze werkplekken wordt ingezet op intensieve begeleiding en competentieversterking. De werkplekken binnen Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg zijn:
  • Woonzorgcentrum Berkenhof.
  • Kinderdagverblijf Het Heiveldje.
  • Gemeentelijke basisscholen ‘De Zonne’ en ‘De hei’.
  • Team Gelijke Kansen (reserve).

Meer info

Team arbeidstrajectbegeleiding: trajectbegeleiding@heist-op-den-berg.be of 015 46 17 76.