Gemeentebelasting

Een belasting is een heffing die een gemeente eenzijdig oplegt, waarbij er geen individuele dienstverlening van de overheid geleverd wordt.

Belastingen financieren de openbare dienstverlening. Soms hebben ze ook een bijkomend doel, zoals het sturen en stimuleren van gedrag bij burgers: bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Als de belastingplichtige niet akkoord gaat met een aanslagbiljet, is het erg belangrijk om binnen de voorziene termijn een bezwaar in te dienen.

--> Belastingreglementen Heist-op-den-Berg