Personeelsdienst

De personeelsdienst houdt zich bezig met volgende taken:

  • ondersteunen van alle personeelsaangelegenheden: selectie en werving, contractverlengingen, loopbaanverminderingen, functionele loopbaan, functioneringsgesprekken, evaluaties, vorming, bevordering, pensioen, einde contract, ontslag,...
  • opstellen van personeelsbehoeftekader als leidraad voor de organisatie
  • opstellen van diverse statuten en reglementen die op het gemeentepersoneel van toepassing zijn en waken over de naleving ervan
  • uitvoeren van administratieve taken in verband met vakantie, verloven, ziekte, vorming, arbeidsongevallen, bijzondere prestaties, betaling van lonen en vergoedingen,...
 

Contact

Personeelsdienst
Stationsstraat, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 82
mail personeelsdienst@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma, wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Di, do: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur