Gemeentelijk bijenplan

Bijen zijn enorm belangrijk, zowel voor de natuur als de maatschappij. Als bestuivers vormen ze een cruciale schakel voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Omwille van velerlei redenen gaat het echter niet goed met onze bijen en is er nog steeds te veel bijensterfte. Het is dus van cruciaal belang om maatregelen te treffen om het voortbestaan van onze bijen te garanderen en om de sterftecijfers in te tomen.

Op alle beleidsniveaus, zowel Europees, nationaal als regionaal werden de laatste jaren al heel wat initiatieven genomen in dit licht. Ook gemeentebesturen zijn de jongste jaren meer en meer in actie geschoten om zelf aan de slag te gaan met het implementeren van bijenvriendelijke maatregelen.

Met dit bijenplan wil Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg zich eveneens formeel engageren om zich in te zetten voor de bijen en voor een verhoogde biodiversiteit. Het doel is om een 'bijenvriendelijke' gemeente te worden en daarin vormt dit bijenplan een belangrijke stap.

Documenten