RUP SPAR-site vernietiging

Bekendmaking vernietigingsarrest

Bij arrest nr. 255 505 van 17 januari 2023 is door de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Heist-op-den-Berg van 10 november 2020 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP SPAR-site (terreinen achter de vroegere dancing Fabiola) vernietigd.

Hierdoor wordt teruggevallen op de oorspronkelijke gewestplanbestemming, zijnde zone voor milieubelastende industrie en voor enkele delen woongebied met landelijk karakter.

Documenten