Gemeentelijke Administratieve Sancties

De lokale politie levert op basis van het GAS-reglement (GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties) samen met de sanctionerende ambtenaren inspanningen om maatschappelijke overlast in de gemeente tegen te gaan. Sluikstorten, vandalisme of vernielingen, wildplassen, hondenpoep, geluidsoverlast, ... in woonwijken, op de markt en bij manifestaties, zullen tot een geldboete leiden.

GAS Rivierenland staat in voor de verwerking van de GAS-boetes van onze gemeente. Je vindt alle info over GAS-boetes, de contactgegevens van de medewerkers en webformulieren waarmee je hen rechtstreeks kan contacteren op www.gasrivierenland.be.
Het kantoor van GAS Rivierenland is gevestigd in Mechelen.