Gemeentelijke buitensportinfrastructuur

De volgende infrastructuur wordt opnieuw opengesteld voor verhuur voor sportactiviteiten in openlucht: gemeentelijke voetbalterreinen (afhankelijk van onderhoudswerken kan de beschikbaarheid verschillen), softbalterrein, atletiekpiste, beachvolleybalterreinen en de speelplaats van de basisschool in Itegem. Uiteraard moet je steeds vooraf reserveren via de gekende kanalen. Tussen de trainingsblokken door wordt tijd voorzien om te wisselen van gebruikers. De gebruikers moeten de gereserveerde uren dan ook strikt respecteren.

De looppaden zijn eerder al voor alle inwoners opengesteld en kunnen dus ook door verenigingen gebruikt worden (zonder reservatie).

De paardenpiste wordt tijdens alle weekdagen opengesteld van 8 tot 12 uur voor paardensport. Buiten die uren kan paardensport niet doorgaan op de piste.

Het gebruik van de terreinen voor trainingen en sportlessen in openlucht kan enkel onder deze voorwaarden:

 • De bovenvermelde afspraken worden strikt gerespecteerd.
 • Vele sportfederaties hebben richtlijnen uitgewerkt voor het praktische verloop van een heropstart. Die afspraken moeten minstens geraadpleegd en liefst zoveel mogelijk gevolgd worden.
 • Toeschouwers/ouders zijn niet toelaten: kiss&ride-principe aan elk terrein.
 • Als er circulatieregels zijn op de parking, aan de in- en uitgang van het sportveld of op het hele sportcentrum, dan moeten die correct toegepast worden.
 • Materialen worden zoveel mogelijk persoonlijk gebruikt of volgens de richtlijnen van de sportfederaties. De club voorziet ontsmettingsproduct en het correcte ontsmetten van al het materiaal voor en na de trainingen.   
 • De sportvereniging staan zelf in voor de stockage van het materiaal. Sporthallen blijven tot nader orde gesloten en kunnen dus niet als opslagplaats gebruikt worden. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden met team Sport en Jeugd voor het eenmalig ophalen van materiaal in de sporthallen.
 • Er wordt slechts één vereniging per terrein toegelaten om alles vlot en veilig te laten verlopen. Als vereniging ben je zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de social distance. Het advies is om 30 m² vrije bewegingsruimte te voorzien per sporter.
 • De bezetting van de beachvolleybalterreinen wordt afgestemd op de richtlijnen van de federatie: maximaal 8 personen + 1 trainer per beachvolleybalterrein. Indien het praktisch niet mogelijk blijkt om de social distance te waarborgen, passen de clubs dat aantal zelf verder aan.
 • De club stelt steeds iemand als verantwoordelijke aan die zorgt voor toezicht op alle afspraken, een vlot verloop van het betreden en verlaten van het terrein en de opvolging van het respecteren van de social distance en het niet aanraken van poorten, hekken en dergelijke door spelers. Voor beachvolley en atletiek op de piste zorgen de verantwoordelijken ook voor ontsmetten van de klink na gebruik. Sport en Jeugd stelt daarvoor het nodige product beschikbaar.
 • De club voorziet vooraf communicatie naar elke deelnemer van de lessen of training met de nodige praktische informatie. Sport en Jeugd heeft een voorstel van praktische richtlijnen dat de club enkel nog moet aanvullen met specifieke informatie over de club/activiteit/sporttak.
 • De sportterreinen worden opengesteld voor alle sportverenigingen die een correcte aanvraag doen, de afspraken naleven en geen beschadiging op de terreinen aanbrengen. Een terrein is dus niet sporttakgebonden. Team Sport en Jeugd heeft wel de eindbeslissing om activiteiten al dan niet toe te laten.
 • De toiletten in De Sporthal in de Lostraat en in sportcentrum De Lichten worden niet opengesteld. Ook kleedkamers en cafetaria zijn niet beschikbaar.
 • Trainingen en sportlessen mogen geen aanleiding zijn tot samenscholing. Als dat gebeurt moet je als club ingrijpen. Een goede communicatie naar ouders en betrokkenen vooraf is hier essentieel.

Contactinformatie