Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Voorzitter

Fien Batens
0499 46 82 22, fien.batens@gmail.com

Algemeen contactadres: gecoro@heist-op-den-berg.be

Bevoegdheden

  • Meewerken aan de opmaak en wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (o.a. meedenken, adviseren en informeren)
  • Meewerken aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (adviseren en bezwaren van het openbaar onderzoek onderzoeken)
  • Adviseren van stedenbouwkundige verordeningen (o.a. bouw- en verkavelingsverordeningen)
  • Adviseren over uiteenlopende kwesties op vraag van de gemeenteraad of het college, of op eigen initiatief

Samenstelling

  • 17 leden en 16 vervangers: minstens zes deskundigen (door opleiding, werk, bijzondere kennis ...) die in de gemeente wonen en maximaal 11 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen (voelingen met wat in de gemeente leeft, voldoende onafhankelijk, vertrouwd met ruimtelijke ordening door woonplaats of activiteit).
  • Ten hoogste 2/3 van de leden en vervangers is van hetzelfde geslacht.
  • De voorzitter en de ondervoorzitter worden op voordracht van het college benoemd onder de deskundigen.
EffectievenPlaatsvervangers
Deskundigen 
Luckas De Rijck (voorzitter eerste 3 jaar) 
Johan Voet (ondervoorzitter)Filip Opdebeeck
Fien Batens (voorzitter tweede helft gedurende 3 jaar)Celine Duyver
Jeroen ValgaerenPieter Roziers
Christel ClaesMartine Lefebre
Ruth SegersBert van den Eede
Giséle VervoortWout Op de Beeck
Maatschappelijke geledingen 
Vereniging van werknemers 
Patrick SchoovaertsRonald De Preter
Kurt Van Den BrandeMuriel Bosman
Vereniging van werkgevers of zelfstandigen 
Carl De RyckAndries Cannaerts
Siobhan VerschaerenGert Vercammen
Vereniging van handelaars 
Roger EyckmansMargaretha De Haes
Verenigingen van landbouwers 
Wim Blockx Carla Gijsels
Milieuverenigingen of gemeentelijke milieuraad 
Rosette TheysDiego Muys
Cultuurverenigingen of gemeentelijke cultuurraad 
Jef GoossensRoger Oeyen
Sportvereninginen of gemeentelijke sportraad 
Emiel NaetsHerman Van Loo
Jeugdverenigingen of gemeentelijke jeugdraad 
Toon Van WoenselKarolien Bosmans

De gecoro vergadert regelmatig, normaal op woensdag. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties.

Documenten