Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Voorzitter
Luckas De Rijck
Molenstraat 15, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 18 65, luckas@3ie5architekten.be 

Wat doet deze adviesraad?

  • meewerken aan de opmaak en wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (o.a. via meedenken, adviseren en informeren).
  • meewerken aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (via adviezen, onderzoek van reacties bij openbare onderzoeken).
  • adviseren van stedenbouwkundige verordeningen (o.a. bouw- en verkavelingsverordeningen).
  • adviseren van gemeentelijk jaarprogramma i.v.m. ruimtelijke ordening.