Bekendmaking gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2017 de volgende agendapunten behandeld:

Agenda openbare zitting

 1. Aktename ontslag gemeenteraadslid.
 2. Aktename afstand van mandaat gemeenteraadsleden.
 3. Installatie en eedaflegging opvolger.
 4. Vaststelling nieuwe rangorde gemeenteraadsleden.
 5. Goedkeuring aangepast lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen & leefbaarheidsplan Cardijnlaan, Kapelaan Francklaan, Negenbunders.
 6. Goedkeuring rooilijn Bruulstraat in verkaveling hoek Isschotweg-Bruulstraat.
 7. Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst Vlaamse Vereniging van Dierenbescherming.
 8. Aktename budgetwijziging 2017 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede Zonderschot.
 9. Kennisname budget 2018 kerkfabriek Sint-Gerardus Majella Grasheide.
 10. Kennisname eerste interne kredietaanpassing exploitatie- en liquiditeitenbudget 2017 - OCMW.
 11. Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement gemeenteraad.
 12. Hulpverleningszone Rivierenland - goedkeuring dotatie dienstjaar 2018.
 13. Hulpverleningszone Rivierenland - goedkeuring zonale politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.

Toegevoegde agenda
Openbare zitting

 1. Op voorstel van mevrouw Katleen Vantyghem (N-VA):
  Toegankelijkheid in de gemeente.
 2. Op voorstel van de heer Tim Teurfs (N-VA):
  Rapportering internationale werkbezoeken.
 3. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Verkeerssituatie Pijpelheide.
 4. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Huisvesting van verschillende gezinstypes bij huisvestingsmaatschappij.
 5. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Heistse Kantonale Huisvestingsmaatschappij.
 6. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Internationale projecten.
 7. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Openbare barbecue.
 8. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Aankondigingsborden op privégronden.
 9. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Bal van de burgemeester 2017.
 10. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Noodzaak van hondenweides.
 11. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.), de heer Eddy Gorris (N-VA) en de heer Michel Van Dyck (N-VA):
  Trambus Heist-Mechelen.

Agenda
Zitting met gesloten deuren

 1. Aanstelling financieel directeur

Je kan de lijst met de beknopte omschrijving van de behandelde openbare agendapunten raadplegen op de pagina met de toelichting van de gemeenteraad.

De besluitenlijst ligt ook ter inzage op het gemeentesecretariaat.