Agenda

Op dinsdag 14 november 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Eedaflegging financieel directeur
 2. Toetreding tot raamovereenkomst van provincie Antwerpen – opdrachtencentrale voor leveren en plaatsen permanente fietstellers en uitvoeren van verkeersonderzoek
 3. Intrekking raadsbesluit 12 september 2017 inzake ICT
 4. Wijziging begroting buitengewone dienst 2017
 5. Aankoop van serverinfrastructuur via opdrachtencentrale van de Stad Brugge
 6. Vacantverklaring betrekking maatschappelijk assistent (niveau B) in mobiliteit
 7. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur interventie in mobiliteit
 8. Vacantverklaring betrekking commissaris operationele dienst in mobiliteit
 9. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur operationele steun in mobiliteit
 10. Vaststelling functiebeschrijving hoofdinspecteur wijkwerking
 11. Vaststelling functiebeschrijving inspecteur operationele steun
 12. Goedkeuring masterplan openbare verlichting
 13. Aankoop perceel voor realisatie verbinding Hof van Riemenloop naar Bergebeek
 14. Iverlek - algemene vergadering in buitengewone zitting 15 december 2017 - goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 15. Finilek - buitengewone algemene vergadering 15 december 2017- goedkeuring agenda, aanduiding vertegenwoordigers en vaststelling mandaat
 16. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening - buitengewone algemene vergadering 22 december 2017 - goedkeuring agenda, aanduiding vertegenwoordigers en vaststelling mandaat
 17. Toetreding dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
 18. IOK - buitengewone algemene vergadering 19 december 2017 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 19. IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering 19 december 2017 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 20. Cipal - buitengewone algemene vergadering 15 december 2017 - goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 21. Pidpa - buitengewone algemene vergadering 18 december 2017 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 22. Gemeenteraadscommissie Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Milieu en duurzaamheid en Citymarketing – Wijziging samenstelling
 23. Projectvereniging Kempens Karakter - Aanduiding lid met raadgevende stem raad van bestuur
 24. Toekenning eretitel 'ereschepen' Joseph Marien
 25. Autonoom gemeentebedrijf - Goedkeuring rekening en jaarverslag 2016
 26. Kerkfabriek Sint-Mattheüs Hulshout – Aktename meerjarenplanwijziging 2014-2019 en budgetwijziging 2017
 27. Kerkfabriek Sint-Mattheüs Hulshout – Aktename budget 2018
 28. Kerkfabriek Sint-Remigius Beerzel – Aktename budget 2016
 29. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef Pijpelheide – Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019
 30. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef Pijpelheide – Aktename budgetwijziging 2017
 31. Kerkfabrieken Heist-op-den-Berg – Aktename budget 2018
 32. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop vrachtwagen met autolaadkraan en containersysteem
 33. Goedkeuring plannen, raming, lastvoorwaarden en gunningswijze infrastructuurwerken verkaveling BPA Hallaar (Radiatorstraat)
 34. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – uitbreiding gebouw naschoolse kinderopvang en speelpleinwerking

Zitting met gesloten deuren

 1. Kennisname besluit burgemeester benoeming inspecteur wijkwerking
 2. Kennisname besluit burgemeester benoeming inspecteur interventie