Agenda

Op dinsdag 12 december 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Aktename beëindiging verhindering gemeenteraadslid
 2. EénHeist - goedkeuring competentiewoordenboek en -matrix
 3. EénHeist - goedkeuring functiekaarten en evaluatiecyclus
 4. EénHeist - goedkeuring personeelsformatie gemeente
 5. EénHeist - goedkeuring beheersovereenkomst gemeente-OCMW
 6. EénHeist- goedkeuring samenstelling managementteam (MT)
 7. EénHeist - arbeidsreglement gemeente & OCMW
 8. Kennisname besluit gouverneur - begrotingswijziging 4/2017 politiezone Heist
 9. Goedkeuring begroting 2018 politiezone Heist
 10. Integratie Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen in intergemeentelijke dienst Handhaving binnen IOK
 11. Vaststelling competentieprofieladviseur-beheerder
 12. Vaststelling functiebeschrijving commissaris steun en informatiebeheer
 13. Vaststelling functiebeschrijving commissaris operationele dienst (interventie en onthaal)
 14. Aankoop perceel Drie Maagdekensstraat/Peremansheidestraat voor realisatie bufferzone in rioleringsproject K-09-12
 15. Goedkeuring rooilijn - verkaveling Ivo Fransen voor Verhaegen - Kleine Braamstraat
 16. Goedkeuring rooilijnen - verkaveling Van den Vonder voor Van den Broeck/Janssens - Wiekevorstsesteenweg/Bruggeneindsestraat
 17. VLABO project pastorie Booischot - Ter Laken 2 - Contract recht vanopstal
 18. Goedkeuring aangepaste arbeids- en schoolreglementen gemeentelijkeacademies
 19. IOK - buitengewone algemene vergadering 23 januari 2018 - goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaatvertegenwoordigers
 20. Integratie Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen in intergemeentelijke dienst Handhaving binnen IOK
 21. Kennisname vijfde aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - OCMW Heist-op-den-Berg
 22. Kennisname budget 2018 - OCMW Heist-op-den-Berg
 23. Kennisname besluit Raad van Bestuur AGB samenwerkingsovereenkomst nieuw gemeentelijk zwembad
 24. Goedkeuring reglement prijssubsidies 2018 - Autonoom gemeentebedrijf
 25. Goedkeuring rekening en jaarverslag 2016 – Autonoom gemeentebedrijf
 26. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2017-2022 – Autonoom gemeentebedrijf
 27. Goedkeuring budget 2018 – Autonoom gemeentebedrijf
 28. Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
 29. Retributiereglement op het verwijderen van sluikstorten en op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden
 30. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2022 - gemeente
 31. Goedkeuring budget 2018 - gemeente
 32. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze verbouwing en uitbreiding academie Heist-op-den-Berg
 33.  Hof Ter Laken

Toegevoegde punten

 1. Sluiting asiel Aarschot - N-VA - Katleen Vantyghem
 2. KFC Molenzonen - N-VA - Tim Teurfs
 3. Sportfaciliteiten - N-VA - Eddy Gorris
 4. Status en beleid zorgopvang, huisvesting en ondersteuning van behoeftige senioren in onze gemeente - N-VA - Patrick Cottenie
 5. Gemeentelijke ondersteuning realisatie nieuwe vestigingsplaats vereniging De Eendracht Itegem - N-VA - Patrick Cottenie
 6. Uitbreiding Rashoevewijk - E.T.A. - Jan Baestaens