Agenda

Op dinsdag 22 mei 2018 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is.

 Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

Openbare zitting

 1. Kennisname toelichting jeugduitwisseling stedenband Bergrivier
 2. Eedaflegging financieel directeur
 3. Eedaflegging adjunct-algemeen directeur
 4. Eedaflegging algemeendirecteur
 5. Vaststelling functiebeschrijving inspecteur operationele steun en informatiebeheer
 6. Vacantverklaring betrekking inspecteur wijkteam
 7. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur operationele steun
 8. Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan zwembadsite (toegangsweg en parking) en gedeeltelijke wijziging voetweg nr. 8 (Lostraat)
 9. Zaak van de wegen - grondafstand voor toekomstige wandel- en fietsersdoorsteek - Onze-Lieve-Vrouwstraat (verkaveling)
 10. Rooilijn - verkaveling Paalstraat - Danneels Projects NV
 11. Politiereglement Braderij Heist-centrum
 12. Ruimtelijk uitvoeringsplan Boonmarkt: aankoop perceel Langendijk voor realisatie zone recreatie - speelweide
 13. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kern Wiekevorst - voorlopige vaststelling  
 14. Veerkrachtige dorpen - dorpskarakterschets Booischot
 15. Aansluiting gemeentelijke basisscholen bijondersteuningsnetwerk
 16. Cipal - algemene vergadering 15 juni 2018 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 17. Iverlek - algemene vergadering tevens jaarvergadering 15 juni 2018 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 18. Pidpa - statutaire jaarvergadering 18 juni 2018 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 19. Pontes - buitengewone algemene vergadering 13 juni 2018 - agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 20. Pontes - algemene vergadering 13 juni 2018 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 21. Zefier cvba - bijzondere algemene vergadering 28 juni 2018 - goedkeuring agenda, aanduiding vertegenwoordigers en vaststelling mandaat
 22. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dv - algemene jaarvergadering 20 juni 2018 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers

Toegevoegde agenda

Vragen
23. Stand van zaken dossier Rashoevewijk - N-VA - PatrickCottenie
24. Opvolgingsbeleid sociale woonwijken - N-VA - PatrickCottenie