Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

Er is minstens een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

In Heist-op-den-Berg zijn er drie commissies waarvan de bevoegdheden als volgt worden bepaald:

Commissie 1:
- Ruimtelijke ordening
- Openbare werken
- Milieu en duurzaamheid
- Citymarketing

Commissie 2:
- Cultuur
- Onderwijs
- Toerisme
- Sociale zaken
- Evenementen

Commissie 3:
- Financiën
- Intergemeentelijke samenwerking
- Autonoom gemeentebedrijf

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden bepaalde agendapunten in gesloten zitting behandeld. Je kan de agenda's hier terugvinden.